BEYAZ GUNES OKULLARI LOGO YATAY CONVERTLI sehir isimsiz

Yabancı Dilde

ETKİN İLETİŞİM

Öğrencilerimizin, hızla gelişen ve değişen dünya ile sosyal ve mesleki yaşamlarında etkin iletişim becerilerine sahip olabilmeleri için uygulamalarla etkin dil öğrenimi

Dilbilgisi kalıpları ve ezberci yöntemler ile değil; aktif ve akıcı konuşma ortamı sağlanarak öğretildiği yabancı dil dersleri

Dil öğretimi müfredatında (CEFR) Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına uygun zengin ders kaynakları

 

“Uzakları Yakınlaştırıyoruz” projesi ile Londra Marathon School’da yurt dışı yaz okulları

 

Online kaynaklarla desteklenmiş konuşma ve okuma becerilerini geliştiren portallar

 

Öğrencilerimiz eğlenceli yabancı dil aktiviteleri, sinema gösterileri, bilgi yarışmaları, drama çalışmaları, uluslararası E-TWINNING projeleri, portfolyo ve yıl sonu gösterileri

5.sınıftan itibaren CEFR standartlarına uygun ulusal geçerliliğe sahip sınavlar ve yoğun İngilizce hazırlık programları

 

Farklı seviyedeki öğrencilerin gereksinimlerine göre özel müfredat ve seviye sınıfları

 

Dil eğitiminde işitsel ve görsel bütünlüğün sağlanması için akıllı dil sınıfları

 

Dil eğitiminde işitsel ve görsel bütünlüğün sağlanması için akıllı dil sınıfları ve pratik dil eğitimi için native öğretmenler

okul 1 1
Yeni bir dil öğrenmenin verdiği heyecanı öğrencilerimize hissettirerek bir dünya vatandaşı olma yolunda onlara en iyi ortamı sunmaya çalışıyoruz. Anasınıfından itibaren konuşma odaklı bir sistem ile öğrencilerimizin azami düzeyde dile maruz kalmalarını sağlayarak İngilizce’ yi öğrenmek yerine İngilizce’ yi edinmelerini sağlıyoruz.

Okulumuzun tüm alanlarını İngilizce’ nin doğal kullanım alanı haline getirerek okulumuzun tüm birimlerindeki personelimizin katılımıyla İngilizce kullanımını teşvik ediyoruz.

 

Okulumuzun en güçlü yönü olan Eğitim Koçluğu sistemi ile desteklediğimiz takip sistemimiz ile öğrencilerimizin gelişimini takip ederek öğrencilerimizin desteklenmesi gereken yönlerini sıkı bir iletişim ile desteklemekteyiz. Belirli aralıklarla uygulanan “English Progress Tests” (İngilizce Gelişim Sınavları) ile öğrencilerimizin dil becerilerinin gelişimi alanında uzman İngilizce Eğitim Liderlerimiz tarafından takip edilmektedir.

Öğrencilerimizin sunum becerilerini geliştirecek ve topluluk önünde konuşmalarını teşvik eden birçok etkinlikle özgüven çalışmaları da yapılmaktadır. Disiplinler arası projelerle birlikte öğrencilerimizin İngilizce becerilerini diğer branşlara entegre etmeleri temel hedeflerimiz arasındadır.

okul 38