BEYAZ GUNES OKULLARI LOGO YATAY CONVERTLI sehir isimsiz

İlkokul

EĞİTİM YAKLAŞIMI

Bütünsel yaklaşımlarla birlikte bireysel farklılıkları ortaya çıkartıp, öğrencilerin yeteneklerini ortaya koyan, öğrenmeyi zor olmaktan eğlenceli hale getiren, öğrenci merkezli öğretim yöntemleri

Beceri Odaklı

EĞİTİM MODELİ

Yapılan akademik çalışmalarla, öğrencilerin öğrenme stillerindeki bireysel farklılıkları tanımlamakta ve bu farklılıklar ve ihtiyaçlar gözetilerek, dersler temel becerilerinin kazandırılması ve bilginin hayata aktarabilmesi doğrultusunda işlenmektedir.

okul 33
Akademik, sosyal ve kültürel birikimlerin, ahlaki kazanımlarla birleştirilmedikçe bir değer taşımayacağının bilinciyle, değerler eğitimine ayrıca önem verilmekte olup tüm sınıflarımızda haftada en az 5 saat Değerler Eğitimi dersleri işlenmektedir.

Anasınıflarımızda oluşturulan İngilizce alt yapılarını güçlü bir İngilizce hazırlıkla başlayacakları ilkokul sınıflarımızda, yabancı öğretmenlerimizin katkılarıyla dil eğitimleri, mezuniyetlerine kadar kesintisiz olarak devam etmektedir.

 

Pazartesi günleri, bir önceki hafta işlenen derslerin kazanımlarını ölçmek ve değerlendirmek maksadıyla “Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU)” yapılmaktadır.

 

Haftalık çalışmalar, okunan kitaplar, kazanımlar ve ödevlendirmeler Cuma günleri velilerimize e-Bülten ile bildirilir ve ödev takip sistemi ile öğretmenlerimiz tarafından takip edilir.

 

Hayal dünyası zengin, ufku geniş ve üretim becerilerine sahip nesiller için tüm gelişim alanlarını destekleyecek bilimsel, sanatsal, kültürel kulüp faaliyetleri; geziler, sosyal sorumluluk projeleri, öğrenci projeleri, ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlenmektedir.

Öğrencilerimize, dilbilgisi kalıpları ve ezberci yöntemler ile değil; aktif ve akıcı konuşma ortamı sağlanarak doğal bir yaklaşımla ve yabancı öğretmenlerin katkılarıyla yabancı dil dersleri verilmektedir.

 

KDU uygulaması sonrası detaylı analizler yapılıp neticeler doğrultusunda bireysel ya da grup etütleri yapılarak eksik öğrenmeler giderilmektedir.

 

Ayrıca, çocukların toplumsal gelişimlerini destekleyerek ileriki yaşamlarında başkalarına, çevrelerine, kendilerine saygı duyan, sorumluluk sahibi ve toplumla uyum içinde olmalarına zemin hazırlanmaktadır.

 

Öğrencilerimizin sabah kahvaltıları, öğle yemekleri, ikindi ikramları ve tüm ikramlarımız öğrencilerin gelişim dönem özellikleri ve “Helal ve Sağlıklı Gıda” hassasiyeti çerçevesinde hazırlanmaktadır.