BEYAZ GUNES OKULLARI LOGO YATAY CONVERTLI sehir isimsiz

Anaokulu

EĞİTİM YAKLAŞIMI

Sıcak ve mutlu bir eğitim ortamında, eğitime gönül vermiş uzman bir ekiple doğru ve isabetli eğitim sürecinin ilk adımları

Geliştirici

EĞİTİM MODELİ

Beceri, tutum ve doğru davranışları etkinliklerle öğrencilerimize kazandırıyoruz.

Temel alışkanlıkların ve zihinsel yeteneklerin hızlı bir biçimde gelişip biçimlenilen bu dönem bizler için çok kıymetli. Dolayısıyla anaokullarımız, çocukların zihinsel, duygusal, ruhsal, sosyal ve bedensel gelişimlerini desteklemek üzere temellendirilmiştir.

Untitled design 2021 05 03T122028.735 2048x1152 1

 Amacımız, Çocukların gelişimsel ihtiyaçlarını karşılamak ve bütün gelişim alanlarındaki (zihinsel, duygusal, ruhsal, sosyal, bedensel, ince motor, kaba motor vb.) becerilerini daha üst düzeye çıkarmak.

Aynı zamanda merak duygularını geliştirmek ve onlara öğrenme heyecanı aşılamaya dayalı eğitimler verilmektedir.

Okullarımızda, çocukların dinlemek ve izlemekten ziyade; dokunarak, yaparak, yaşayarak, sorarak, araştırarak, deneyerek, değiştirerek öğrenmesini sağlayan öğretim yöntemi esas alınmaktadır.

 

Ana dil, yabancı dil, matematik, sanat, fen bilgisi ve diğer bütün disiplinlere önem verilmektedir. Bu sebeple kavramlar, beceriler ve ayrıca karakter gelişimlerine yönelik tutumlar seçilen belli temalar etrafında bir araya getirerek incelenmektedir.

 

Öğretmenleri tarafından planlanmış açık hava etkinlikleri ile doğadaki malzemeleri keşfetmeleri ve oluşturdukları doğal oyunlarla gelişimleri sağlanmaktadır.

 

Akıl ve Zeka Oyunları, hikâye ve masal anlatıcılığı, drama, oyun, kesme-boyama ve ürün oluşturma çalışmaları çok önemlidir.

Dolayısıyla bu uygulamalı aktiviteler ve projeler, sağlıklı beslenme etkinlikleri, eğlenceli ve öğretici geziler, sportif aktiviteler, bilgisayar ve robotik kodlama dersleri ve birçok atölye çalışmaları ile öğrencilerimizin, öğrenirken aynı zamanda sosyal becerileri de gelişmektedir.

Çocukların sosyal ve duygusal olarak arkadaşlarıyla daha etkin iletişim kurabilmeyi; paylaşmayı, uyum içinde hareket etmeyi, karar almayı, sorunlara çözüm üretmeyi ve kendisi olmayı öğrenmesine imkân sağlanmaktadır.

 

Değerler Eğitimi müfredatımızla, yaratılış gayemiz doğrultusunda bir ömür boyu sürecek mutlu bir hayatın şifreleri ve kazanımları yaşlarına uygun olacak şekilde öğrencilerimize verilmektedir.

 

Öğrencilerimizin sabah kahvaltıları, öğle yemekleri, ikindi ikramları ve tüm ikramlarımız öğrencilerin gelişim dönem özellikleri ve “Helal ve Sağlıklı Gıda” hassasiyeti çerçevesinde hazırlanmaktadır.

 

Öğrencilerin dönem ve sene boyunca gözlemlenen akademik becerileri, dil edinim noktasında hedef kazanımlara ulaşma durumları, değerler ve davranış becerilerindeki değişim ve gelişmeler, her dönemin sonunda ilgili öğretmenler tarafından doldurulan gelişim raporlarına işlenmekte ve bu raporlar öğrenci velileri ile paylaşılmaktadır.