BEYAZ GUNES OKULLARI LOGO YATAY CONVERTLI sehir isimsiz

Sağlam Karakterli

AHLÂKLI NESİLLER

Kalbi birlik ve ruhi ahengin hâkim olduğu bir eğitim ikliminde, eğitime gönül vermiş uzman kadrosuyla madde ve manasıyla tekâmül etmiş; kendisine, ailesine ve tüm insanlığa faydalı, sağlam karakterli nesiller…

Öğrencilerimizin zihinsel, duygusal, bedensel, sosyal, ruhsal ve dil gelişimlerini bütünsel olarak takip ediyor; profesyonel yönetim anlayışı, seçkin eğitimci ve değerli öğrencileriyle, son teknoloji ile donatılmış akıllı dersliklerde faaliyet gösteriyoruz.

Ülkemizde eğitim ve sınav sistemlerinin sürekli değiştiği, ancak beklentilerin asla değişmediği gerçeğiyle; öğrencilerimizin her sistemde başarılı olması, ahlaki değerler ve sosyal gelişim kazanması, birebir ilgi ve alakaya ihtiyaç duyması gibi tüm beklentilerini karşılayacak bir eğitim kalitesi sunarak öğrencilerimizi gerçek hayata hazırlıyoruz.

 

Öğrencilerimizin hızla gelişen dünya ile etkin iletişim becerilerine sahip olması için; dil bilgisi kalıpları ve ezberci yöntemler ile değil; aktif ve akıcı konuşma ortamı sağlanarak öğretildiği yabancı dil dersleri işliyoruz.

 

Çağımızın hızla tüketen toplumunda, üretim becerilerine sahip, hayal dünyası zengin ve ufku geniş nesiller için tüm gelişim alanlarını destekleyen kulüp faaliyetleri düzenliyoruz.

 

Eğitime gönül vermiş, her öğrencisinin farklı ve özel olduğunun bilincinde sadece dersinin öğretmeni değil anlayışına sahip, yüreğini ortaya koyarak öğrencisinin hayata hazırlığını keyifli bir uğraşa dönüştürüyoruz.

 

Donanımlı revirlerin ve sürekli hemşirelerin bulundurulduğu okullarımızda uzman doktorların da desteği ile öğrencilerimizin sağlık gelişimlerini yakından takip ediyoruz.

Akademik, sosyal ve kültürel birikimlerin, ahlaki kazanımlarla birleştirilmedikçe bir değer taşımayacağının bilinciyle, değerler eğitimine ayrıca önem veriyor; yaradılış amacını bilen ve buna göre davranan, kendine, ailesine, milletine faydalı, milli ve manevi değerlere sahip, sağlam şahsiyetli nesiller yetiştiriyoruz.

 

Bilgiyi araştıran, eleştiren, yapılandıran, analiz eden çözüm üreten ve bütün yönleriyle gelişmiş şahsiyetli nesiller yetiştirebilmek için; derslerin ilmek ilmek, sabır ve sevgiyle işlendiği, özgün ve özel bir eğitim anlayışıyla hizmet veriyoruz.

 

Öğrencilerimizin her türlü mekân ve durumlarının sıkı bir gözlem ve denetim altında tutulduğu güvenli bir ortam tesis ediyoruz.

 

Etik ilkelerden ödün vermeyen anlayışımız, güler yüzlü ekibimizle yıllar içinde güven kazanmanın gururunu yaşıyor ve bu güvene layık olmak için sürekli bir gelişim içerisinde eğitim hizmeti vermeye devam ediyoruz.

 

Bir kimsenin yediği içtiğinin onun ibadetine, şahsiyetine ve karakterine sirayet ettiği bilinciyle tüm yiyeceklerimizle alakalı helal gıda hassasiyeti taşıyoruz.