BEYAZ GUNES OKULLARI LOGO YATAY CONVERTLI sehir isimsiz

Öğrenci Merkezli

EĞİTİM SİSTEMİ

Öğrencilerin bireysel kabiliyet, kapasite ve ilgisini keşfetmesine ve merak duygularını geliştirmesine önem veriyoruz. Bu yüzden öğrenme heyecanı kazanmasına ortam sağlayan öğrenci merkezli öğretim yöntemleri sunuyoruz.

Gunes okullarinda sinav sistemi scaled

Ezberci eğitim yerine, öğrencinin aktif rol aldığı eğitim modelini benimsedik. Bilgiyi doğru bir şekilde kullanmayı, sormayı, sorgulamayı, anlamayı ve anlatmayı öğrendiği zengin ders içerikleri sunuyoruz.

Öğrencilerin öğrenme stillerindeki bireysel farklılıklar tanımlanarak ve bu farklılıklar ve ihtiyaçlar gözetilerek işlenen dersler

 

Akademik kazanımları destekleyen; zengin içerikler, uygulamalar, ölçme-değerlendirme imkânlarının yer aldığı Dijital Platformlar

 

Her hafta pazartesi günü, bir önceki hafta işlenen derslerin kazanımlarını ölçmek ve değerlendirmek için KDU sınavları

 

Her öğrencinin kendi başarısı doğrultusunda bireysel hedef çalışmaları

 

Sınav sonrası detaylı analizler ve problem çözme stratejileri

Öğretmenlerimizin; işledikleri zengin içerikli konularla, yakından ilgi ve sürekli takip ile evleri adeta sınıf havasına dönüştürdüğü Online Eğitimler

 

Her hafta hazırlanan e-Bülten ile haftalık çalışmaların, kazanımların ve ödevlendirmelerin yer aldığı veli bilgilendirme ve ödev takip sistemi

 

Yapılan ölçme değerlendirmeler doğrultusunda eksikleri gidermek için bireysel ya da grup etütleri

 

Sınavlara hazırlık için, tüm 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda deneme sınavları

 

Mükemmel bir sınav başarısı için 8. sınıflarda 6 gün eğitim